De waarde van de weerstand

november 13, 2019

Ooit leerde ik tijdens mijn coachopleiding dat een werkbaar doel altijd geformuleerd is in termen van bereiken, “wat wil ik wel?”. Positief taalkundig geformuleerd heet dat. Ik leerde het aan mijn studenten, ik zette het in bij verandertrajecten: “Waar willen we naar toe?” Weg van doelen werden snel omgebouwd: Dit wil je niet, wat wil je er voor in de plaats?” . Na verloop van tijd ontwikkelde ik zelfs een wiskundige én een psychologische uitleg die keurig liet zien waarom weg van doelen niet bruikbaar zijn. Weg van “voelde immers wel urgent”, maar het naar toe was “belangrijk”. Wat ik daarmee liet liggen was de “Waarde van de weerstand”.

Het nut van “weg van informatie”

Natuurlijk, ik deed een ecologiecheck (“Wie of wat zou erop tegen kunnen zijn om dit zo te gaan doen?”). Maar echt tijd voor het antwoord op die vraag had ik niet. Die ene keer dat mijn opdrachtgever eigenlijk had moeten antwoorden “ik ben er zelf op tegen, maar het moet weer van mijn baas”, maar dat (uiteraard) niet deed, liep uit op een faliekante mislukking. Eén van de weinigen in mijn carrière gelukkig. Maar wat als ze wel eerlijk had geantwoord? En als ik dan de tijd genomen had om door te vragen? “Wat maakt dat je dit liever niet wilt?” “Welke behoefte wordt dan niet ingevuld of welke belangrijke waarde wordt niet geraakt voor jou?”. Maar ook, “Wat is het goede van de huidige situatie, wat mag niet verloren gaan? “.

Grote kans dat we dan samen een aantal criteria hadden kunnen formuleren waaraan de verandering moest voldoen. Zodat we daarna samen de beweging in gang hadden kunnen zetten die tot precies deze verandering kon leiden. Een verandering die recht deed aan alles wat ze wilde bereiken én vermijden. En als we onderweg weerstand tegen kwamen bij anderen, konden we opnieuw stilstaan bij de waardevolle inzichten achter die weerstand. “Wat is echt belangrijk?”, “Wat moet zeker niet gebeuren?” “Wat wil je graag behouden?”. Dat had een prachtig traject kunnen worden!

Naar een werkbaar doel

Inmiddels besteed ik dus extra aandacht aan de “weg van” informatie. Ook, of misschien wel juist als het gaat om een gevoel dat iemand iets niet (meer) wil. Gevoel is immers de gewaarwording van een behoefte.  Daarin ligt net zo goed het zaad voor de toekomstvisie. Door dat aandacht te geven, kan het uitgroeien tot een werkbaar doel. Geformuleerd in termen van bereiken natuurlijk, dat dan weer wel. Wil jij ook zorgen dat je alleen aan de slag gaat met een opdracht die Werkbaar is? Download gratis de checklist.