Mag ik jouw bril even lenen?

november 13, 2019

“Stel dat je het wel wist…, hoe zou je het dan aanpakken?”

Het is opvallend hoe vaak je toch een antwoord krijgt op die vraag. Zelfs als iemand net gezegd heeft het echt niet (meer) te weten. Even wisselen van perspectief zorgt hier voor beweging. Een ander moment in de tijd, andere omstandigheden, ze zorgen voor een ander perspectief en daarmee voor nieuwe mogelijkheden. In essentie is dit ook de kracht van intervisie. Andere perspectieven loslaten op een lastig vraagstuk, zodat nieuwe oplossingsmogelijkheden in zicht komen. In veel organisaties en branches is intervisie verplicht. Helaas is niet iedere beoogde deelnemer daar even enthousiast over. In dit artikel leggen we uit hoe dat komt en hoe je daar als intervisiebegeleider eenvoudig iets aan kan doen.

Een voorbeeld van intervisie?

Nathalie heeft zojuist een voor haar lastig vraagstuk ingebracht. Haar intervisiegenoten vuren vragen op haar af: “Heb je dit gedaan?” “Heb je dat gecheckt?” “Hoe weet je zeker dat ….?”. De antwoorden gaan steeds meer de details in. Nathalie heeft het gevoel dat ze eerst van alles moet toelichten over de werkwijze in haar afdeling, omdat mensen anders de casus niet begrijpen.  Na een tijdje wordt het vragenvuur minder. Het roddelrondje begint. Nathalie zit met haar rug naar de groep. De intervisiegenoten berijden getrouw hun vaste stokpaardjes. Zo dadelijk moet Nathalie laten weten wat ze met hun “inzichten” gaat doen. Klinkt dit bekend? Als dit intervisie is willen de meesten van ons niet met Nathalie ruilen. Dat heeft te maken met drie belangrijke (systemische) principes; in- en uitsluiting, orde en positie en de balans tussen geven en nemen.

Waarom dit niet werkt

De meeste mensen vinden het belangrijk om geaccepteerd en gewaardeerd te worden door anderen; ingesloten in een groep. Dat geeft een gevoel van veiligheid. Door letterlijk met je rug naar een groep gezet te worden, die over jouw handelen roddelt, ervaar je het omgekeerde: onveiligheid. Het idee dat jij degene bent die een probleem heeft met/in een bepaalde situatie en dat de anderen jou (moeten) helpen om het op te lossen, doet iets met de andere twee principes. Jij ontvangt en de anderen geven. De balans wordt rechtgetrokken in de orde en positie. Daar daalt (tijdelijk) jouw status, als inbrenger van een casus. Beide verschuivingen geven de inbrenger waarschijnlijk een ongemakkelijk gevoel. Bij een intervisiegroep die vertrouwd met elkaar is en goed functioneert herstelt de balans zich gemakkelijk. Iedereen weet immers dat de rollen een volgende keer anders liggen. Bij groepen waar sprake is van verplichting, of waar de band nog niet heeft kunnen groeien ligt dat anders. Daar wil niemand datzelfde ongemakkelijke gevoel ervaren. Gevolg? Niemand heeft een casus.

Het alternatief

Dat kan ook anders. Hoe? Door in de vragenronde (exploratiefase) bewust aan mensen te vragen vanuit andere perspectieven te kijken. Wij gebruiken bijvoorbeeld graag de vragenveld methode, met doeners, denkers, delers en dromers. Die is losjes gebaseerd op het model van Quinn. Maar een ander model waar je als begeleider vertrouwd mee bent, bijvoorbeeld Insights, de Denkhoeden van De Bono, Maps tell of de kleuren van de Caluwé werken even goed. Of je gebruikt onze Exploratiekaarten. Het gevolg is dat iedereen van perspectief wisselt. Een keer op een andere manier naar de wereld kijken, levert altijd nieuwe inzichten op.

In het zoeken naar oplossingen (veranderfase) werk je vervolgens met verschillende creatieve denktechnieken. Daardoor ontstaat een brainstorm waarin samen naar diverse oplossingsmogelijkheden wordt gezocht. Dan wordt de intervisie een interessante doe- en leerervaring voor iedereen. Een oefening in probleemoplossend vermogen. Met een dosis fun.

Het enige dat dan nog ontbreekt: iemand die een complexe casus inbrengt om samen mee te stoeien. De rol van inbrenger is ineens een stuk aantrekkelijker!

Meer inzicht krijgen in effectieve intervisieprocessen? Download gratis de Infographic. Geïnteresseerd in de genoemde materialen? Je ontvangt ze bij de training intervisie coaching.