Organisatiekaarten

Organisatiekaarten

© Jolanda Verdegaal Fotografie

Een doosje met daarin drie sets vragenkaarten voor gebruik in organisaties; een setje van 8 persoonlijk leiderschap kaarten, een setje van 6 stakeholderkaarten en een setje van 9 strategie & organisatiekaarten. De kaarten zijn afzonderlijk van elkaar en in combinatie te gebruiken.

De kaarten  hebben A6 formaat en afgeronde hoeken. Kaarten worden geleverd in een handzaam doosje. Prijs is exclusief 5 euro verzendkosten.

49.50

Beschrijving

De set Persoonlijk leiderschap kan bijvoorbeeld gebruikt worden in functionerings- en beoordelingsgesprekken. Persoonlijk leiderschap en persoonlijke invulling van functies gebaseerd op eigen talenten is steeds belangrijker. De invulling van een functionerings- of beoordelingsgesprek aan de hand van taken en competenties wordt daarmee minder veelzeggend. Door gebruik te maken van deze kaarten als leidraad zijn opener en diepgaander gesprekken te voeren. De kaarten kunnen ook uitgangspunt vormen voor herbezinning op loopbaankeuzes in bijvoorbeeld een coachtraject. Deze kaarten zijn gebaseerd op de  bekende PDCA-IMWR cirkel (Plan-Do-Check-Act, Inspireren-Mobiliseren-Waarderen-Reflecteren). Door bijvoorbeeld het woord organisatie te vervangen door het woord anderen zijn de kaarten  ook breder inzetbaar voor reflectie in coachtrajecten en trainingen.

De Stakeholder en Strategiekaarten kunnen gebruikt worden als evaluatie instrument voor management teams als het gaat om de kwaliteit van de organisatie, in een speelveld analyse, of in het herijken van visie en strategie. De vragen op de kaarten helpen het management beelden en inzichten met elkaar te delen en te vergelijken. De gebruikte vragen geven zowel een beeld van de huidige situatie als een doorkijkje naar een gewenste toekomst. De inhoud van de Stakeholder en Strategiekaarten  is losjes gebaseerd op het bekende EFQM/INK model. Er zijn echter andere vragen gebruikt.