Analyse, Diagnose & Veranderstrategie

Waarom gaat het zoals het gaat? De eerste stap in het formuleren van een effectieve veranderstrategie. Onderscheid blijven maken tussen patronen en oorzaken. Actief mogelijke hefbomen zoeken voor verandering. Omdat jij een hamer in je handen hebt is de wereld nog geen spijker. Doen wat werkt. Voortbouwen op wat er al is. Vriendschap sluiten met de beren op de weg. Hoe? Je krijgt handvatten in de training Analyse, Diagnose & Veranderstrategie.

Analyse, Diagnose & Veranderstrategie

Vergelijkbare organisatiepatronen kunnen soms heel verschillende oorzaken hebben en andersom. Dat vraagt om scherp kijken en dan de juiste hefboom kiezen om voor beweging te zorgen. Diagnosticeren is vaak een cyclisch proces, je begint breed en je zoomt in als je denkt een patroon te kunnen duiden, soms kom je dan later terug om andere aspecten die van invloed zijn te belichten. Ook het opstellen van een veranderstrategie is meestal geen eenmalige activiteit. Je kiest een richting, een stijl die aansluit bij de organisatie of past bij de nieuwe manier van werken en een aantal interventies. Je implementeert en kijkt wat er gebeurt. Beweging? Ja? In de goede richting? Mooi dan gaan we verder. Nee? Ook mooi, dan kiezen we een andere invalshoek. Is dat ingewikkeld? Ja eigenlijk wel. Maar het is ook de prachtige kern van het vakgebied. Én het is te leren, door veel ervaring op te doen, maar ook door de juiste technieken toe te passen. Met een aantal praktische instrumenten maak je het jezelf in elk geval een stuk gemakkelijker en je vergroot de kans op succes. In de training Analyse, Diagnose en Veranderstrategie ga je daarmee aan de slag.

Voor:  adviseurs, verandermanagers en facilitators met voldoende basisopleiding en ervaring in het vakgebied.

Resultaat:  Na afloop van deze training kun jij duiden waarom het gaat zoals het gaat in de organisatie van je opdrachtgever en welke hefbomen je kunt gebruiken om daar verandering in te brengen.

Investering: 3 dagen training, 995,- euro inclusief handreiking in gesprek met je opdrachtgever

Data:  5, 12 en 26 maart 2020

Locatie: omgeving Eindhoven

Tijdstip: 9.00 u – 17.00 u

Programma:

Dag 1 Voor welk probleem zoeken we een oplossing?

We beginnen op dag 1 met het verkennen van de opdracht en het achterliggende vraagstuk. Hoe zorg je ervoor dat helder is wat je op gaat leveren én dat je een werkbare opdracht hebt? Na de lunch verdiepen we ons in het onderzoeken van organisaties en organisatiepatronen. Om te beginnen bekijken we de manier waarop richting gegeven wordt aan de organisatie (visie en missie, strategie, sturing). Wat zijn de criteria voor effectieve sturing? Welke invloed heeft de sturing op de organisatie? In hoeverre sluit deze aan bij het gewenste ontwikkelniveau en op welke manier kan sturing bijdragen aan het realiseren van verandering? Op dag 1 richten we ons primair op analyse en diagnose, maar krijg je ook al wat haakjes voor een veranderstrategie.

Dag 2  Waarom gaat het zoals het gaat?

Op dag 2 gaan we verder met het onderzoeken van organisatiepatronen, meer specifiek patronen in de manier waarom de organisatie haar werkzaamheden inricht en verricht. We zoomen in op processen, projecten, programma’s en staan stil bij communicatie en interactiepatronen. We sluiten af met manieren om organisatiecultuur te onderzoeken en cultuurvraagstukken te duiden. Van analyse en diagnose maken we langzaam de overstap naar hefbomen voor verandering. Daarnaast kijken we naar de terugkoppeling naar de opdrachtgever. Jouw aanpak verkocht krijgen begint immers met draagvlak voor je diagnose. We kijken naar de gevoeligheden in dat proces en geven je handvatten om een opdrachtgever mee te nemen. Aan het einde van de dag ben jij in staat een scherpe analyse en diagnose op te stellen voor een organisatie en deze overtuigend te presenteren.

Dag 3 Wat werkt wel?

De laatste dag staat volledig in het teken van interventiestrategieën. Doen wat werkt. Welke keuzes kun je daarin maken? Welke rollen kun je innemen? Wat past bij jou en hoe voorkom je dat je ingezogen wordt in het organisatiepatroon en er ongemerkt aan bijdraagt dat alles toch blijft zoals het was? Gezien het belang van communicatie in het veranderproces, staan we hier ook wat uitgebreider stil bij de vraag hoe je verandering uitdraagt in de organisatie en hoe je wijs omgaat met  weerstanden. Aan het einde van de dag presenteren jullie ieder een eigen analyse, diagnose en/of aanpak voor een eigen bestaande of een fictieve casus uit de praktijk van de trainers. Je mededeelnemers en trainers helpen je daarbij de puntjes op de i te zetten.

Bijzonderheden:

Gedurende de hele training koppelen we theorie meteen aan praktijk door te werken met een centrale casus, of met je eigen verandervraagstuk. Zo kun je meteen ervaren hoe je de verschillende instrumenten inzet en wordt helder wat je eventueel extra nodig hebt. We starten het programma met het formuleren van je eigen leerwensen en leerstrategie. Het programma biedt voldoende mogelijkheden voor differentiatie en het maken van eigen keuzes. Dat vraagt wel om een stukje eigen verantwoordelijkheid. Je bent zelf in regie van je eigen leerproces.