Training Coachtechnieken

De trainingsmodule coachtechnieken bieden aanvullingen op je bestaande coachgereedschap

Welke andere manier van coachen wil jij verder verkennen? Ruimtelijk, Creatief Denken, Narratief?

Voor: ervaren coaches die graag nieuwe of aanvullende technieken willen leren om te werken met hun cliënten

Resultaat: Koffer vol methoden en technieken om extra vaart, diepgang en afwisseling te krijgen in het coachproces. Kennis, inzichten en vaardigheden om deze succesvol en met vertrouwen toe te passen.

Bijzonderheden: In de training leren we door te doen waardoor je meteen ervaart wat je in de praktijk met een bepaalde techniek zou kunnen doen. De materialen voor de coachtechnieken krijg je mee na afloop van de module, zo kun je er direct mee aan de slag.

Investering: Alle modules bestaan uit 2 dagen. De modules zijn los van elkaar te volgen, maar ook met elkaar te combineren. De investering per module bedraagt: 695,- euro. Volg je in 1 jaar meerdere modules dan krijg je op de tweede en volgende module 60,- euro korting. Schrijf je je in voor het volgen van een module samen met 1 of meer collega’s dan krijgen jullie elk 30,- euro korting op de te volgen module.

Data: 

  • Module 1 Creatieve technieken: 10 en 11 december 2019
  • Module 2 Narratieve technieken: 6 en 7 februari 2020
  • Module 3 Ruimtelijke technieken: 8 en 9 april 2020

Locatie: Omgeving Nijmegen

Tijdstip: 9.00 u tot 17.00 u

Module 1:
Creatieve technieken

Vaak is je cliënt al een tijdje aan het worstelen met een probleem of dilemma en schakelt hij of zij jou in omdat een oplossing maar niet te vinden lijkt. Als coach kun je dan een aantal hulpmiddelen inzetten om hetzij de situatie te verhelderen, hetzij oorzaken op te sporen, hetzij oplossingen te identificeren of een combinatie daarvan. Maar wat nu als je de cliënt kunt leren zelf denkpatronen te doorbreken en op nieuwe oplossingen te komen? De training creatieve coachtechnieken geeft je concrete instrumenten om samen met je cliënt in te zetten én om over te dragen.

Module 2:
Narratieve technieken

Verhalen worden al vele eeuwen verteld, niet alleen als bron van vermaak en voor het versterken van de onderlinge verbinding, maar ook om inzichten te verschaffen in levensvraagstukken en wijsheden. Ook in de coaching vormen verhalen een bron van instrumenten om met je cliënt aan te slag te gaan en vraagstukken te duiden, in een ander perspectief te plaatsen of verbanden te leggen. In deze training maak je kennis met een aantal specifieke coachinstrumenten die gebaseerd zijn op  verhaaltechnieken en leer je deze effectief toepassen om jouw cliënt verder te helpen.

Module 3:
Ruimtelijke technieken

Veel van de informatie die we opslaan in onze hersenen wordt op de een of andere manier ruimtelijk geordend en verankerd. Deze ruimtelijke ordening is in te zetten om veranderingen teweeg te brengen in de manier waarop we naar dingen kijken en deze beleven of ervaren. De techniek van de (familie) opstellingen is gebaseerd op deze gedachte. Het toepassen van die techniek als coach vraagt om een intensieve studie, maar er zijn ook andere technieken die minder ingewikkeld zijn, maar wel effectief. In de training ruimtelijke coachtechnieken maak je kennis met een aantal concrete coachinstrumenten die hierop gebaseerd zijn.

Module 1: Creatieve technieken

Programma

Dag 1: introductie creatieve coachtechnieken

We maken kennis met het creatieve proces en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn en verkennen de belemmeringen in het hoofd van je cliënt die ervoor zorgen dat deze niet meer in staat is oplossingen te bedenken. Aansluitend duiken we meteen de praktijk in met creatieve denkstrategieën die je cliënt (en jouzelf) kunnen helpen in de verkenningsfase en voor de eerste ideeëngeneratie. We werken bij voorkeur met echte vraagstukken uit de praktijk, dus heb je zelf een dilemma of uitdaging, of heb je een lastig vraagstuk van een cliënt? Grijp dan je kans om anderen met je mee te laten denken.

Dag 2: verdieping creatieve coachtechnieken

Alle creatieve mogelijkheden en ideeën uitgeput? Zeker weten van niet! Met een aantal verdiepende creatieve technieken is een verdubbeling van het aantal ideeën vrijwel altijd haalbaar, vaak levert juist de extra slag een doorbraak op voor je cliënt. Daarna gaan we in op de fase van ordening en besluitvorming. Het meer analytische deel van het creatieve proces. Soms zal dit het moment zijn dat je met een cliënt begint te werken; heel veel ideeën, maar geen keuze kunnen maken.  Met een aantal praktische technieken komen we snel tot een selectie van oplossingen die haalbaar én vernieuwend zijn. We ronden dag 2 af met het bespreken van een aantal tips en handvaten voor de begeleiding van het creatieve proces en het oplossen van knelpunten.

Module 2: Narratieve technieken

Programma

dag 1 Introductie narratieve technieken

We starten op dag één met het ontleden van de verschillende elementen(bouwstenen) van verhalen en het verkennen van de inzetmogelijkheden in coaching. We oefenen aan de hand van eigen praktijkvragen en situaties met het toepassen van de narratieve instrumenten als metafoor en rolwissel.

dag 2 Verdieping narratieve technieken

Op dag 2 komen een aantal nieuwe instrumenten aan de orde zoals archetypen, tijdreizen, visualisaties en levensverhalen die je kunt inzetten in je coachpraktijk. We werken weer aan de hand van eigen voorbeelden en situaties zodat je ook echt kunt oefenen met de toepassing van de instrumenten.

Module 3: Ruimtelijke technieken

Programma

dag 1: introductie ruimtelijke technieken

We kijken samen kort naar de breinprincipes die er voor zorgen dat ruimtelijke technieken in coaching werken. Daarna gaan we aan de slag met de eerste methoden zoals schalen, tijdslijnen en het vragenveld. We oefenen de toepassing aan de hand van concrete praktijkvragen, zodat je ze vol vertrouwen kunt toepassen bij je cliënten.

dag 2: verdieping ruimtelijke technieken

Op dag 2 voegen we nog een aantal technieken toe aan ons repertoire, zoals speelveldopstellingen, sociaal panorama en perspectiefwissel en gaan we in op de vraag op welke momenten je welke techniek kunt toepassen of juist beter niet kunt toepassen. Tot slot staan we stil bij een aantal veelvoorkomende knelpunten en oplossingen daarvoor.