Voorbij de techniek(en)

mei 1, 2020

Wat doen we nu eigenlijk echt als trainer?

In deze bijzondere tijd merken we allebei dat je vaker stilstaat bij waar je echt van bent en van wilt zijn. We missen de interactie met de groep en met name het zien groeien van mensen. Dat deed ons stilstaan bij de gedachte; wat doen we nou eigenlijk echt als trainer en hoe dan? Het antwoord staat in deze column. Wij zijn benieuwd hoe jij als docent of trainer kijkt.

Trainen is voor ons: de latente talenten van de ander manifest maken. En dat doen we door zijn of haar perspectief op de werkelijkheid te verrijken. Dat klinkt misschien cryptisch, maar werd ooit treffend verwoord door een deelnemer aan één van onze trajecten. “Nu ik het eenmaal weet, kan ik het ook niet meer niet zien”. Dat ging over groepsdynamica in veranderprocessen, maar het had evengoed een ander onderwerp kunnen zijn. Iets leren betekent nieuwe inzichten verwerven over een werkelijkheid die er al was, maar die je niet eerder met die ogen hebt bekeken. Én het betekent ervaring opdoen met andere manieren van handelen die bij deze blik horen.

Van weten en kunnen naar willen en mogen

Waarom is dat verrassend? Als we praten over trainen hebben we het vaak over dat wat mensen moeten weten en kunnen[1]. Willen komt hooguit aan bod als het gaat over motivatie en weerstand. Mogen gaat meestal over de tijd en middelen die mensen krijgen van hun organisatie of omgeving. Als je het hebt over het transformeren van de manier waarop mensen kijken en handelen, dan zijn willen en mogen zeker zo belangrijk als weten en kunnen. We gebruiken expres het woord transformeren. Omdat het gaat om een langzame verandering, die niet start of stopt bij de grenzen van de training, maar zichzelf voedt en versterkt in de praktijk. Zo’n verandering kan alleen als mensen zelf anders naar de wereld willen gaan kijken, op zoek gaan naar kennis en inzichten die dat mogelijk maken. En zichzelf vervolgens de ruimte geven om daarmee te experimenteren. Om hun dominante blik en talenten bewust even uit te zetten en met een nieuwe blik en talenten hun omgeving tegemoet te treden.

En precies daarin ligt een rol voor ons als trainer. Je voedt het willen door een beeld op te roepen van wat ook zou kunnen. Te laten zien hoe je ook kunt kijken en wat dat oplevert. Het voorstellingsvermogen prikkelen. Zodat de ander zichzelf dit straks ziet doen en nieuwe, betere resultaten kan bereiken. Een kwestie van latent aanwezig talent wakker schudden. En het vertrouwen geven, dat dit haalbaar is. Dat lukt alleen als de ander dit kan koppelen aan zijn/haar eigen nut en noodzaak. Levert dat een ja op, dan volgt het makkelijke stuk; weten hoe en kunnen.

Vertrouwde patronen loslaten

Doen is vaak lastiger. We weten dat we anders kunnen communiceren, effectiever kunnen sturen, complexe vraagstukken kunnen oplossen etc. Maar straks in de praktijk, onder druk, hebben we te maken met de trekkracht van onze vertrouwde patronen en talenten. Samengevat: de theorie is leuk, maar in de praktijk gaat het vaak anders… Wat anders gaat, is dat je in een rol stapt die je gewend bent, of die anderen van je verwachten. Als trainer heb je een belangrijke rol in het zichtbaar maken van dit proces. In scherp krijgen wat er nou precies straks anders is en hoe dat er uit ziet en werkt in de praktijk. Ook hier prikkel je het voorstellingsvermogen; hoe handelt een persoon die zich dit talent volledig eigen heeft gemaakt in deze situatie?

Meteen aan de slag?

Meer nog dan op zoek gaan naar werkvormen waarmee je mensen kunt leren wat ze moeten weten en kunnen, is het daarom van belang vormen te vinden die het vermogen versterken om met een nieuw perspectief naar de wereld te kijken. In de gratis download vind je 2×2 werkvormen om respectievelijk willen en mogen te stimuleren. Vul het formulier in om deze toegestuurd te krijgen.

Kijk jij er anders naar? Leuk! deel het met ons via LinkedIn of via de website www.kattoolsentraining.nl Meer weten over het ontwerpen van trainingen? Of hulp nodig om je training didactisch te versterken? We helpen je graag https://kattoolsentraining.nl/contact/.


    [1] Zie de inleiding van de blog Speelruimte voor uitleg over de relatie tussen veranderen en het Willen-Weten-Kunnen-Mogen model