Zoek de overeenkomsten

oktober 2, 2019

Onze hersenen focussen van nature op verschillen en afwijkingen. Juist zoeken naar overeenkomsten maakt meer oplossingen mogelijk. Nuttig. Zowel voor Coaches die hun Coachee willen helpen denkpatronen te doorbreken, als voor Facilitators die met een groep tot gezamenlijk resultaat willen komen.

Zoek de overeenkomsten

De tijd is bijna om. De groep is nog verhit in discussie. De opdracht: formuleer samen 1 werkbaar/realiseerbaar doel voor het komende half jaar. Ik luister mee vanaf de zijlijn. Ze zijn het eens over wat ze willen bereiken en wat dat op moet leveren. Ze zijn het eens over het belang. Waar ze botsen is de beste strategie om het doel te bereiken. De deelnemers hebben duidelijk verschillende criteria waaraan een goede strategie moet voldoen. Als ik dat teruggeef aan de groep krijg ik licht geïrriteerde blikken. “Ja dit klopt, maar hoe helpt dat de discussie verder?” lees ik daarin. “Als we nou afspreken dat we samen binnen nu en 3 weken onderzoeken op welke manier we dit doel het besste kunnen bereiken, rekening houdend met de verschillende criteria die jullie benoemd hebben….”, stel ik voor. 1 deelnemer doorbreekt de stilte die volgt. Is dat een werkbaar doel? Ik wijs op de checklist; wat, waarom, wij samen, merkbaar/meetbaar, criteria/randvoorwaarden. De andere deelnemers knikken. Ja, we hebben een werkbaar doel en we komen daarmee dichter bij een oplossing.

Waarom gebeurt er wat er gebeurt?

Vanaf de zijlijn lijkt het eenvoudig, maar in de praktijk overkomt ons dit allemaal. Onze hersenen focussen automatisch op verschillen. Afwijkingen van onze verwachtingen. Dat moeten ze, om te zorgen dat we adequaat kunnen inspelen op onverwachte situaties. Dus leggen we diverse oplossingen en suggesties terzijde, omdat ze (nog) niet voldoen aan onze criteria. Maar met een beetje schaven en combineren vormen deze verworpen ideeën de bouwstenen voor de ideale oplossing.

Hoe erg is dat?

Dat ligt er aan wat je wil bereiken. Succesvol onderhandelen vraagt zoeken naar een punt waarop belangen samen komen. Als je coach je cliënt helpt zoeken naar een oplossing, zijn de gebaande paden meestal wel voldoende platgetreden. Innovatieprocessen in organisaties leunen ook vaak op het vermogen onverwachte combinaties te maken en overeenkomsten te zien. Wat zijn de overeenkomsten tussen ontbijten en ontspannen bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een nieuw ontbijtproduct. Samen komen tot een effectieve veranderstrategie vraagt naast aandacht voor het verschil tussen nu en straks ook veel aandacht voor overeenkomsten; Wat werkt al wel? Waarvoor is draagvlak? Wat hebben we gemeenschappelijk? En als we iets willen doen aan toenemende polarisatie in de maatschappij, zo leerde ik pas op een SAGANET bijeenkomst over dit thema, dan moeten we meer gaan focussen op overeenkomsten en minder op de verschillen, die zo breed worden uitgemeten in sociale media. Zo zijn er veel voorbeelden te noemen waar we onze hersenen beter niet op de automatische piloot kunnen laten staan.

Hoe kunnen we schakelen?

Door gebruik te maken van andere mechanismen in onze hersenen; Als je een vraag voor jezelf formuleert (of voor een groep), die begint met Hoe kan ik…..(of Hoe kunnen wij…..?) gaan je hersenen automatisch oplossingen zoeken. Focussen op de overeenkomsten, tussen de betrokken mensen, of tussen de onderdelen van je vraag, met vergelijkbare situaties, of juist met totaal andere voorwerpen of omstandigheden levert dan vaak bijzondere ideeën op. Als je de sfeer ontspannen kunt houden en geen enkel idee te onzinnig is, heb je en een leuke tijd én er komen gegarandeerd verrassende oplossingen. Daarnaast zijn er een aantal technieken om creatieve denkprocessen aan te zetten en om tot onverwachte oplossingen te komen. Bijvoorbeeld door meerder zintuigen te betrekken, met beelden en met beweging. Het belangrijkste blijft je bewust zijn dát je kunt schakelen; Wil ik me nu richten op verschillen, of op overeenkomsten?

Gratis Download

Wil je je eigen hersens of die van anderen helpen schakelen? Download 5 technieken voor een creatieve mindset. Je Coachee helpen buiten gebaande paden te denken? Volg de training Creatieve Coachtechnieken.

Ontvang de link naar de download